Trốn chạy

Trốn chạy là cuốn tự truyện của Carolyn Jessop, một người được sinh ra trong gia đình theo giáo phái đa thê lâu đời, cuốn sách được chấp bút bởi phóng viên Laura Palmer. Trốn chạy đã mở ra một khoảng tối trong bức tranh hiện thực của cuộc sống làm kinh hoàng cả nước Mỹ,…