Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Dư Hoa có biệt tài kể những câu chuyện chân thực mà cảm động, không cường điệu, không dùng lời lẽ đao to búa lớn, mọi việc cứ xảy ra như là nó vốn dĩ phải thế.

Với Chuyện Hứa Tam Quan bán máu cũng vậy, Hứa Tam Quan lần đầu đi bán máu với A Phương và Căn Long, kiếm được tiền để cưới vợ và cũng học được nhiều điều về việc bán máu. Làng của Hứa Tam Quan tất cả đàn ông phải bán được máu mới chứng tỏ mình khỏe mạnh và lấy được vợ. Trước khi bán máu phải uống nước đến căng tức cả bụng lên, sau khi bán máu phải ăn gan lợn xào và uống rượu nếp. Tiếp tục đọc “Chuyện Hứa Tam Quan bán máu”