Chuyện Hứa Tam Quan bán máu

Dư Hoa có biệt tài kể những câu chuyện chân thực mà cảm động, không cường điệu, không dùng lời lẽ đao to búa lớn, mọi việc cứ xảy ra như là nó vốn dĩ phải thế. Với Chuyện Hứa Tam Quan bán máu cũng vậy, Hứa Tam Quan lần đầu đi bán máu với…