Hợp đồng cha con

Một nông dân ở Thanh Hải tên là Trần Bang Thuận có ba con trai, duy chỉ có Tiểu Lương đỗ đại học. Trần Bang Thuận và vợ tìm mọi cách để có thể cung cấp tiền bạc cho con đi học, mong muốn con có tương lai tươi sáng thì ông bà cũng được…