Đợi bọn mọi

doi bon moiLà câu chuyện tình yêu kì lạ của viên quan tòa cai trị vùng dân cư nhỏ bé gần biên giới. Ngay sau những bức tường là nơi sinh sống của những người bản địa, những người đã bị đuổi khỏi vùng đất màu mỡ mà tổ tiên họ đã sống nhiều đời nay. Viên quan tòa đã sống gần như cả đời mình ở nơi này, ông có sự thấu hiểu và cảm thông với những người bị gọi là lũ mọi.

Tiếp tục đọc “Đợi bọn mọi”