Shogun – câu chuyện độc đáo về con người, văn hóa và phong tục Nhật Bản

Một bộ truyện dày nhưng cuốn hút người đọc từ đầu đến cuối.

Truyện lấy bối cảnh vào năm 1600, một dấu mốc then chốt trong thời Chiến quốc tại Nhật bản khi mà các thế lực kình chống nhau đang vào lúc căng thẳng nhất, cuộc chiến phân tranh thiên hạ Shekigahara nổi tiếng sắp sửa nổ ra giữa hai phe Toranaga (trên thực tế là Tokugawa) và phe Ishido (trên thực tế Isida bảo vệ người thừa kế của nhà Toyotomi). Các nhân vật và sự kiện đều dựa trên sự thực lịch sử. Tiếp tục đọc “Shogun – câu chuyện độc đáo về con người, văn hóa và phong tục Nhật Bản”