Thương hồn

Vốn dĩ nhà văn Lư Tân Hoa không định viết cuốn tiểu thuyết này, bằng sự từng trải và vị tha của mình ông đã muốn cho mọi chuyện rơi vào quên lãng để Cung Hợp Quốc cùng người nhà của anh ta và nhiều người khác nữa được sống nốt những ngày yên ổn….

Tử Cấm Nữ

Lư Tân Hoa không nhận mình là tác giả cuốn sách này, ông chỉ coi mình như là người ghi chép lại câu chuyện còn tác giả thực sự là nhân vật nữ trong câu chuyện. Đó chính là Thạch Ngọc, người con gái mắc phải một căn bệnh kì lạ hiếm gặp. Thạch Ngọc…