Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp

Câu chuyện được bắt nguồn từ câu hỏi vì sao loài ốc sên chậm chạp?, một điều rất tự nhiên  không con ốc sên nào buồn để ý đến thì bỗng nhiên có một chú ốc sên nghĩ tới. Chú ta cứ nghĩ về điều đó mãi, phải chăng nó chậm chạp vì luôn phải mang theo cái vỏ ốc trên mình như bác chim cú nói? Lúc nào cũng cõng theo cả ngôi nhà trên lưng thì nặng quá làm sao đi nhanh được. Thế rồi chú lại nghĩ sao chú và những con ốc sên khác không có tên mà chỉ gọi là ốc sên. Một khi đã có suy nghĩ khác thì chú tự nhiên bị tách ra khỏi bầy, vì chú quan tâm đến những điều vơ vẩn mà chẳng một ai buồn nghĩ tới. Tiếp tục đọc “Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp”