Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao nó chậm chạp

Câu chuyện được bắt nguồn từ câu hỏi vì sao loài ốc sên chậm chạp?, một điều rất tự nhiên  không con ốc sên nào buồn để ý đến thì bỗng nhiên có một chú ốc sên nghĩ tới. Chú ta cứ nghĩ về điều đó mãi, phải chăng nó chậm chạp vì luôn phải…