Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm – một cuốn sách khác lạ

Đây không phải là một cuốn sách hài hước như những lời bình phẩm được ghi ở bìa cuốn sách (hoặc hài hước theo kiểu người VN không hiểu). Đây là cuốn sách thật sự khác lạ với những cuốn tiểu thuyết khác. Sự khác lạ được thể hiện ngay từ cách đặt tên cho…