Bánh xe khứ quốc – một góc nhìn bao dung hơn đối với vua Chiêu Thống

Lâu này vua Chiêu Thống vẫn được coi là kẻ bán nước, cầu viện ngoại bang về giày xéo quê hương. Những điều đó dần trở thành định kiến ăn sâu thật khó thay đổi. Nhưng nhà văn Phan Trần Chúc, tác giả của cuốn sách này sẽ cho chúng ta thấy một con người khác, một Chiêu Thống thông minh, có tài nhưng lại có một số phận vô cùng đáng thương. Kế thừa một di sản đổ nát tan hoang, có chí mà không có lực để vực lại sự tôn nghiêm của dòng dõi. Tuy là tiểu thuyết nhưng nó vẫn mang trong mình những sự thật lịch sử nhất định. Tiếp tục đọc “Bánh xe khứ quốc – một góc nhìn bao dung hơn đối với vua Chiêu Thống”