Mẹ Frisby và gia đình chuột

Đây là câu chuyện về chuột mẹ can đảm đã xoay xở đủ mọi cách nhiều lúc tưởng như bất khả thi hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuột mẹ đã không dừng lại với một mục tiêu duy nhất nhằm giúp cho những đứa con của mình được an toàn. Tiếp tục đọc “Mẹ Frisby và gia đình chuột”