Vòng đời vây bủa

Chân thật, ngắn gọn, sinh động với đủ mọi sắc thái tình cảm yêu ghét, oan hận, tranh giành đấu đá lẫn nhau là điều mà người đọc thấy được trong tác phẩm này. Tiền Chung Thư là một nhà nghiên cứu nhưng ông đã dồn tất cả tâm huyết của mình vào cuốn tiểu…