Hễ sướng thì hét lên

Đây là một câu được ghi trên vỏ bao diêm của những người lính Mỹ khi tham chiến ở Việt Nam. Lúc đầu Trì Lợi không có ý định đặt tên tác phẩm này như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy câu này là hợp lý nhất. Hễ sướng thì hét lên là câu…