Hễ sướng thì hét lên

Đây là một câu được ghi trên vỏ bao diêm của những người lính Mỹ khi tham chiến ở Việt Nam. Lúc đầu Trì Lợi không có ý định đặt tên tác phẩm này như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ thấy câu này là hợp lý nhất.

Hễ sướng thì hét lên là câu chuyện về đàn ông Trung Quốc đối mặt với hiện thực cuộc sống như thế nào. Trì Lợi đã thông qua người đàn ông bốn mươi tuổi Biện Dung Đại để khắc họa cuộc sống và suy nghĩ chung của đàn ông Trung quốc. Những người luôn muốn làm điều gì đó lớn lao cho cuộc sống, cho gia đình, nhưng cuộc sống thực tế luôn khắc nghiệt và không được như ý muốn. Tiếp tục đọc “Hễ sướng thì hét lên”